Mormonkirkens Templer

mormonEt af de vigtigste kendetegn ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken) er det arbejde, som udføres i Kirkens hellige templer. Dette arbejde skiller Mormonkirken ud fra alle andre religioner på jordens overflade. “Templet er et, hvor man modtager instruktioner, hvor dybe sandheder der vedrører Guds rige udfoldes. Det er et fredens sted, hvor sindet kan fokuseres på ting, der hører ånden til og verdens bekymringer lægges til side. I templet indgår vi pagter om at adlyde Guds bud, og der gives løfter til os der, altid under betingelse af vores trofasthed, strækker sig ind i evigheden" Read More of this Post.

Om Mormon Templer

Indvielsen af et mormontempel
Indvielsen af et mormontempel

Hvad er indvielsen af et mormontempel? Medlemmer af mormonkirken kalder indvielsesceremonien... 

Begavelsesceremonien i mormonernes templer
Begavelsesceremonien i mormonernes templer

Begavelsesceremonien som udføres i mormontempler (i Jesu Kristi Kirke af Sidste... 

Mormonkirkens Templer
Mormonkirkens Templer

Et af de vigtigste kendetegn ved Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (Mormonkirken)... 

Read More Posts From This Category

Mormonernes tro

Mormonernes tro – åbenbaring
Mormonernes tro – åbenbaring

Hvad tror mormoner om åbenbaring? Mormonerne “tror på alt, hvad Gud har åbenbaret,... 

Mormonernes tro – skrifter
Mormonernes tro – skrifter

Hvad tror mormoner om skrifter? Mormoner tror på, at “Bibelen er Guds ord... 

Read More Posts From This Category

De enkelte Mormon Templer

Birmingham, Alabama, USA
Birmingham, Alabama, USA

“En gave er uden værdi, hvis den ikke pakkes ud. Vi er nødt til at pakke den ud ved at komme til templet, ved at bruge templet, ved at modtage de velsignelser, som flyder fra det,” udtalte ældste Stephen West jordudslånings ceremonierne for templet i Birmingham, Alabama.1 Vigtigheden af ​​templer fremhæves i mormonkirken og kirken... [Read more on this topic]

Billings, Montana, USA
Billings, Montana, USA

Templet i Billings, Montana, er det 66. tempel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Dets navn stammer fra dets beliggenhed i Billings, Montana. Før templet i Billings, Montana, blev bygget skulle medlemmer af mormonkirken, afhængigt af vejret, køre seks til otte timer for at komme til templet. Da templet i Billings, Montana, blev bekendtgjort... [Read more on this topic]

Preston, England
Preston, England

Mormontemplet er et Guds hus. Vi er Guds familie, og vi er hans børn. Templet er en konstant påmindelse til os om, at det er Guds hensigt at familien skal være evig. Mormontemplet er et lærdommens hus. Her gennemgås principperne i Jesu Kristi evangelium og der undervises i Guds riges sandheder. Hvis de, der kommer i templet har den rette ånd,... [Read more on this topic]

Hong Kong, Kina
Hong Kong, Kina

Mormontemplet er et helligt sted sat til side fra omverdenen, mens kirkens almindelige menigheder anvendes til aktiviteter på hverdage og søndagens gudstjenester. I templet udføres Jesu Kristi evangeliums hellige ordinancer. Fordi templet er et unikt sted, anvendes kun de fineste materialer og håndværk til dets bygning. Efter at templet er blevet... [Read more on this topic]

See other Mormon Temples